I-CODE Nedir?

ICODE projesi özgün bir program değerlendirme modeli oluşturma çalışmasıdır. Fatih Aygören tarafından Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nda doktora tezi kapsamında geliştirilmektedir. Tez izleme komitesinde Doç. Dr. Kemal Oğuz Er (Tez danışmanı), Prof. Dr. Nevin Saylan ve Prof. Dr. Şener Büyüköztürk bulunmaktadır. Web tasarım ve yazılım desteği Tarcan Cantürk tarafından yapılmaktadır.

Geliştirilmekte olan ICODE modeli programların etkililiğine karar vermek için veli ve öğrencilerin, yani yararlanıcıların okul programları hakkında bütüncül değerlendirme yapması mantığına dayanmaktadır.

ICODE modeli 'Internet and Client Oriented Dynamic Evaluation' ifadesinin kısaltmasıdır. Model 'İnternet ve Yararlanıcı Yönlendirmeli Dinamik Değerlendirme' olarak Türkçeye çevrilebilir.

Model Robert Stake’in Responsive Evaluation (İhtiyaca Cevap Verici Değerlendirme), Michael Scriven’ın Consumer Oriented Evaluation (Müşteri Yönlendirmeli Değerlendirme) ve yine Scriven’ın Goal Free Evaluation (Hedeften Bağımsız Değerlendirme) yaklaşımlarının internet teknolojisiyle sentezlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

ICODE modeli yararcı (pragmatist), yapılandırmacı, ekonomik, internet tabanlı, süreklilik sunan, programı bütüncül algılayan (holistik), öznel, basit, işlevsel ve yararlanıcı (client) yönlendirmeli temellere dayandırılmaktadır.

Özet olarak, ICODE modeli veli ve öğrencilerin kendi okul programlarını değerlendirerek, programlarının etkililiğine karar vermesi ve gelişimine katkıda bulunması amaçlı oluşturulmuş bir program değerlendirme modelidir.

İnternet

Zaman, mekan özgürlüğü ve teknolojik imkanlar

Ekonomik

Ulaşım, lokasyon, kırtasiye, insan gücü ihtiyacı minimum

Süreklilik

İnternetin yardımıyla gerçek tam zamanlı, sürekli bilgi toplama ve analiz

Basitlik ve Bütünlük

Karmaşık hesaplamalara girmeden bütüncül bir mantık
450.000+
YARARLANICI
7270
DEĞERLEME
11343
ÖZEL OKUL
1635
ÜYE
319
DEĞERLENEN